Spis treści

 

 

 

 

 


 

Informujemy, że kontynuacja oraz rekrutacja na rok 
2021/2022 do przedszkola, odbędzie się elektronicznie
za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej:

https://wolczyn.rekrutacje.edu.pl/

1. Pierwszy krok - rejestracja rodzica.

2. Drugi krok złożenie kontynuacji/wniosku zgodnie
z ustalonym harmonogramem.

 * Instrukcja dla rodziców - system elektronicznych rekrutacji.

 

Uwaga !!!!

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia

DEKLARACJI KONTYNUACJI KORZYSTANIA  Z USŁUG PRZEDSZKOLA.

od 22.02.2021r. do 26. 02.2021r.

 Niedopełnienie obowiązku spowoduje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków na rok 2021/2022.

Rodzice dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”.

Wnioski proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 

od 01.03.2021r. do 31.03.2021r.

 

 


 1. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. 


 1. Zarządzenie Burmistrza Wołczyna w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.